مرور رده

کمردرد

پیشنهاد 41 نکته در حفظ سلامت ستون مهره ها از کلینیک تخصصی درمان کمردرد

وضعیت های درست و نادرست در فعالیت های روزمره زندگی ماشینی باعث فرسایش زودرس ستون فقرات می شود.رعایت اصول صحیح ایستادن , نشستن , خوابیدن و کار کردن نقش مهمی در حفظ سلامت ستون مهره ها دارد. با وجودی که در دهه اخیر تحقیقات بسیاری…