مرور رده

کلینیک تخصصی کمردرد

همه چیز راجع به کمردرد|کلینیک درد کمر|مرکز درمان قطعی کمردرد

همه چیز راجع به کمردرد کمردرد پنجمین علت شایع مراجعه به پزشک است که تقریبا 80-60% افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. شیوع کمردرد در طول زندگی بالای 84% و شیوع کمردرد مزمن تا  23% گزارش شده که 12-11%…